CHOUCHOU MINI TOTE SVNR062719_0133 copy.jpg

CHOUCHOU MINI TOTE

195.00
KOKOYE TOTE SVNR mini Kokoye- ecru back, $125.jpg

KOKOYE TOTE

125.00
KOKOYE MINI TOTE SVNR062719_0125 copy.jpg

KOKOYE MINI TOTE

125.00
KOKOYE LARGE TOTE SVNR large Kokoye- black back, $175.jpg

KOKOYE LARGE TOTE

175.00
LABADEE MINI TOTE Labadee.jpg

LABADEE MINI TOTE

165.00
TUNIC SLIP IN SUNRISE IMG_8110.jpg

TUNIC SLIP IN SUNRISE

275.00
MIDI SLIP IN SUNRISE IMG_8113.jpg

MIDI SLIP IN SUNRISE

295.00
TUNIC SLIP IN NUDE SVNR062719_0030.jpg

TUNIC SLIP IN NUDE

275.00
MIDI SLIP IN NUDE SVNR062719_0034.jpg

MIDI SLIP IN NUDE

295.00
TUNIC SLIP IN FIRE svnr-ss19-84.jpg

TUNIC SLIP IN FIRE

275.00
MIDI SLIP IN FIRE svnr-ss19-75.jpg

MIDI SLIP IN FIRE

295.00
TUNIC SLIP IN SUNSET IMG_8104.jpg

TUNIC SLIP IN SUNSET

275.00
MIDI SLIP IN SUNSET IMG_8106.jpg

MIDI SLIP IN SUNSET

295.00
TUNIC SLIP IN SUNSHINE svnr-ss19-135.jpg

TUNIC SLIP IN SUNSHINE

275.00
MIDI SLIP IN SUNSHINE svnr-ss19-124.jpg

MIDI SLIP IN SUNSHINE

295.00
TUNIC SLIP IN GRASS svnr-ss19-113.jpg

TUNIC SLIP IN GRASS

275.00
MIDI SLIP IN GRASS svnr-ss19-film-15.jpg

MIDI SLIP IN GRASS

295.00
TUNIC SLIP IN FOREST SVNR062719_0040.jpg

TUNIC SLIP IN FOREST

275.00
MIDI SLIP IN FOREST SVNR062719_0046.jpg

MIDI SLIP IN FOREST

295.00
TUNIC SLIP IN SKY SVNR062719_0112.jpg

TUNIC SLIP IN SKY

275.00
MIDI SLIP IN SKY SVNR062719_0116.jpg

MIDI SLIP IN SKY

295.00
TUNIC SLIP IN OCEAN SVNR062719_0012.jpg

TUNIC SLIP IN OCEAN

275.00
MIDI SLIP IN OCEAN svnr-ss19-7.jpg

MIDI SLIP IN OCEAN

295.00
TUNIC SLIP IN TWILIGHT SVNR062719_0101.jpg

TUNIC SLIP IN TWILIGHT

275.00
MIDI SLIP IN TWILIGHT SVNR062719_0105.jpg

MIDI SLIP IN TWILIGHT

295.00
TUNIC SLIP IN MIDNIGHT SVNR062719_0040.jpg

TUNIC SLIP IN MIDNIGHT

275.00
MIDI SLIP IN MIDNIGHT SVNR062719_0046.jpg

MIDI SLIP IN MIDNIGHT

295.00
TUNIC SLIP IN CLOUD svnr-ss19-65.jpg

TUNIC SLIP IN CLOUD

275.00
MIDI SLIP IN CLOUD svnr-ss19-film-27.jpg

MIDI SLIP IN CLOUD

295.00
SAN JUAN barrette

SAN JUAN barrette

150.00
Lake Bonney

Lake Bonney

from 95.00
Xi'an Lifesaver

Xi'an Lifesaver

from 150.00
Monaco Monaco 2.jpg

Monaco

from 95.00
Aksaray Aksaray.jpg

Aksaray

from 125.00
Dubrovnik Dubrovnik 2.jpg

Dubrovnik

from 125.00
Tangier Edit_IMG_5709.jpg

Tangier

from 120.00
Jaipur

Jaipur

from 150.00
Oaxaca

Oaxaca

from 175.00
TUCKER POINT barrette

TUCKER POINT barrette

125.00
Stud Edit_IMG_6042.jpg

Stud

from 40.00
Jökulsárlón Jokulsarlon.jpg

Jökulsárlón

from 125.00
Chaouen Antigua and Chefchaouech.jpg

Chaouen

from 150.00
Jingdezhen Jingdezhen.jpg

Jingdezhen

from 150.00
Belitung

Belitung

from 95.00
Lisbon Edit_IMG_5488.jpg
sold out

Lisbon

from 120.00
Beijing
sold out

Beijing

from 150.00
Antigua Antigua.jpg
sold out

Antigua

from 125.00
Cinqueterre Screen Shot 2019-06-13 at 2.04.33 PM.png

Cinqueterre

from 150.00
MARRAKECH barrette
sold out

MARRAKECH barrette

175.00
Stud Edit_IMG_5913.jpg

Stud

from 40.00
Manali Manali.jpg

Manali

from 110.00
Maracas

Maracas

from 95.00
Sonora svnr-ss19-65.jpg

Sonora

from 150.00
Dakar Edit_IMG_5987.jpg

Dakar

from 95.00
Huatulco

Huatulco

from 120.00
GUAYAQUIL barrette

GUAYAQUIL barrette

150.00
Edinburgh

Edinburgh

from 125.00
Dalkey Screen Shot 2019-06-11 at 3.17.32 PM.png

Dalkey

from 125.00
Anhui Lifesaver

Anhui Lifesaver

from 150.00
Bangalore

Bangalore

from 150.00
Positano Edit_IMG_6041.jpg

Positano

from 120.00
Cadaqués Edit_IMG_6088.jpg

Cadaqués

from 110.00
Cobán Coban and Manali.jpg

Cobán

from 125.00
Nairobi Edit_IMG_5824.jpg

Nairobi

from 95.00
Shanghai Edit_IMG_5934.jpg

Shanghai

from 110.00
Kyoto

Kyoto

from 95.00
Dharamsala Edit_IMG_5969.jpg

Dharamsala

from 110.00
WAIKIKI barrette

WAIKIKI barrette

175.00
Stud Edit_IMG_5829.jpg

Stud

from 40.00
Jaisalmer

Jaisalmer

from 75.00
Ningbo Ningbo.jpg

Ningbo

from 95.00
Varanasi

Varanasi

from 150.00
Lagos Edit_IMG_5549.jpg

Lagos

from 110.00
Capetown svnr-ss19-9.jpg

Capetown

from 120.00
Otrobanda Edit_IMG_5769.jpg

Otrobanda

from 110.00
Havana Edit_IMG_5757.jpg

Havana

from 95.00
Amalfi Necklace

Amalfi Necklace

350.00
Stud Edit_IMG_5717.jpg

Stud

from 40.00
Stud Edit_IMG_5717.jpg

Stud

from 40.00
Kalahari Kalahari.jpg

Kalahari

from 65.00
Thimpu Thimpu.jpg

Thimpu

from 125.00
Lhasa Lhasa.jpg

Lhasa

from 110.00
Droplet Edit_IMG_6070.jpg

Droplet

from 45.00
Paro Screen Shot 2019-06-11 at 3.25.03 PM.png

Paro

from 55.00
Kathmandu Kathmandu.jpg

Kathmandu

from 125.00
Bali Edit_IMG_6132.jpg

Bali

from 95.00
Luoyang Luoyang.jpg

Luoyang

from 650.00
Helheim svnr-ss19-84.jpg

Helheim

from 55.00
Turks Screen Shot 2019-06-11 at 2.07.42 PM.png

Turks

from 95.00
Nassau svnr-ss19-34.jpg

Nassau

from 150.00
Caicos Screen Shot 2019-06-11 at 2.08.06 PM.png

Caicos

from 95.00
Màncora Edit_IMG_6158.jpg

Màncora

from 120.00
Martinique Screen Shot 2019-06-11 at 2.07.00 PM.png

Martinique

from 125.00
Sanibel Necklace

Sanibel Necklace

from 175.00
Seychelles Necklace

Seychelles Necklace

485.00
MATIRA barrette

MATIRA barrette

150.00
MAJORDA barrette

MAJORDA barrette

150.00
Holbox svnr-ss19-135.jpg

Holbox

from 150.00
Abaco

Abaco

from 95.00
Marquesas Marquesas and Santorini 3.jpg

Marquesas

from 315.00
Hilo

Hilo

from 110.00
Rila

Rila

from 95.00
Le Gosier svnr-ss19-120.jpg

Le Gosier

from 95.00
Boca Paila

Boca Paila

from 195.00
Maheshwar Lifesaver svnr-ss19-31.jpg

Maheshwar Lifesaver

from 150.00
Agra Screen Shot 2019-06-11 at 3.19.54 PM.png

Agra

from 95.00
Capesterre

Capesterre

from 95.00
Del Monte

Del Monte

from 125.00
Santorini

Santorini

from 150.00
Mustique

Mustique

from 120.00
LeiZhou

LeiZhou

from 110.00
Astor

Astor

from 110.00
Berlin

Berlin

from 110.00
Fuji Lifesaver

Fuji Lifesaver

from 150.00
Gift Card Edit_IMG_5615.jpg

Gift Card

from 50.00
Pi Max Hoop in Blonde Agate SVNR_Lifesaver LargeHoop in Silver Blonde Agate  $135.jpg

Pi Max Hoop in Blonde Agate

from 135.00
Pi Mid Hoop in Amazonite SVNR_Lifesaver Medium Hoop in Silver Amazonite $110.jpg

Pi Mid Hoop in Amazonite

from 110.00
Pi Max Hoop in Turquoise SVNR_Lifesaver Large Hoop in Silver Turquoise $135.jpg

Pi Max Hoop in Turquoise

from 135.00
Pi Max Hoop in Green Jasper SVNR_Lifesaver Large Hoop in Gold Green Jasper $135.jpg

Pi Max Hoop in Green Jasper

from 135.00
Pi Max Hoop in Jet SVNR_Lifesaver Large Hoop in Silver Jet $135.jpg

Pi Max Hoop in Jet

from 135.00
Pi Max Hoop in Clear Quartz SVNR_Lifesaver Large Hoop in Silver Quartz $135.jpg

Pi Max Hoop in Clear Quartz

from 135.00
Pi Max Hoop in Red Jasper SVNR_Lifesaver Large Hoop in Silver Red Jasper $135.jpg

Pi Max Hoop in Red Jasper

from 135.00
Pi Max Hoop in Prehnite SVNR_Pi Max Hoop in prehnite- gold.jpg

Pi Max Hoop in Prehnite

from 135.00
Pi Mid Hoop in Red Jasper SVNR Silver Red Jasper.jpg

Pi Mid Hoop in Red Jasper

from 110.00
Pi Max Hoop in Yellow Quartz Capture.PNG

Pi Max Hoop in Yellow Quartz

from 135.00
Pi Mid Hoop in Lace Agate SVNR_Lifesaver Medium Hoop in Silver Blue Lace Agate $110.jpg

Pi Mid Hoop in Lace Agate

from 110.00
Pi Mid Hoop in Brecciated Jasper SVNR_Lifesaver Medium Hoop in Silver Brecciated Jasper $110.jpg

Pi Mid Hoop in Brecciated Jasper

from 110.00
Pi Mid Hoop in Jadeite SVNR-FW19_PC-KatieBorrazzo_16.jpg

Pi Mid Hoop in Jadeite

from 110.00
Pi Max Hoop in Moss Agate SVNR_Lifesaver Large Hoop in Silver Moss Agate $135.jpg

Pi Max Hoop in Moss Agate

from 135.00
Pi Max Hoop in Obsidian Capture.PNG

Pi Max Hoop in Obsidian

from 135.00
Pi Max Hoop in Mushroom Agate SVNR_Lifesaver Large Hoop in Gold Mushroom Agate $135.jpg

Pi Max Hoop in Mushroom Agate

from 135.00
Pi Max Hoop in Cherry Quartz SVNR_Lifesaver Large Hoop in Silver Cherry Quartz $135.jpg

Pi Max Hoop in Cherry Quartz

from 135.00
Pi Mid Hoop in Fancy Jasper SVNR_Lifesaver Medium Hoop in Silver Fancy Jasper $110.jpg

Pi Mid Hoop in Fancy Jasper

from 110.00
Pi Mid Hoop in Rhodonite SVNR_Lifesaver Medium Hoop in Silver Rhodonite $110.jpg

Pi Mid Hoop in Rhodonite

from 110.00
Pi Mid Hoop in Blonde Agate SVNR_Lifesaver Medium Hoop in Silver Blonde Agate $110.jpg

Pi Mid Hoop in Blonde Agate

from 110.00
Pi Mid Hoop in Fluorite SVNR_Lifesaver Medium Hoop in Silver Fluorite $110.jpg

Pi Mid Hoop in Fluorite

from 110.00